Zināmi iniciatīvas “Iedvesmojošākais skolotājs” uzvarētāji!

Rīga un Rīgas rajons
▪Māra Andrejeva un Nijole Berezina

Vidzeme
▪Ligita Neimane un Egita Repele

Latgale
▪Ilze Broka un Ināra Krusta

Zemgale
▪Elīna Apsīte un Mārīte Lazda

Kurzeme
▪Antra Puriņa un Ieva Zariņa

▪Par balvas saņemšanu aicinām sazināties ar Zelta Zivtiņas pārstāvi Kristu Indrišonoku tel. 22332661.Noteikumi

Konkursam ”ZZ iedvesmojošākais skolotājs” vari pieteikt jebkuru skolotāju – gan mācību priekšmetu skolotāju, kurš pasniedz sākumskolā, pamatskolā vai vidusskolā, gan interešu izglītības un ārpusskolas nodarbību skolotāju. Pieteikt var arī tos skolotājus, kuri aktīvās darba gaitas ir beiguši, bet kuru padomi un mācības tev palīdzējušas kļūt par lielisku cilvēku. 

Visi kopā mēs noteiksim divus konkursa uzvarētājus katrā Latvijas reģionā un kopā ar sadarbības partneri Samsung dāvināsim uzvarētājiem Samsung Galaxy Y3 viedtelefonus! “ZZ iedvesmojošākos skolotājus” noteiksim 5 reģionos:

“ZZ iedvesmojošākais skolotājs Rīgas reģionā”;

“ZZ iedvesmojošākais skolotājs Kurzemes reģionā”;

“ZZ iedvesmojošākais skolotājs Latgales reģionā”;

“ZZ iedvesmojošākais skolotājs Vidzemes reģionā”;

“ZZ iedvesmojošākais skolotājs Zemgales reģionā”.

Lai pieteiktu savu skolotāju konkursam, pastāsti par viņu teksta, foto vai video formātā mājas lapā www.skolotajsiedvesmo.lv no 1.septembra līdz 1.oktobrim (plkst. 23:59). Pieteikt skolotāju “ZZ iedvesmojošākā skolotāja” titulam var ikviens.

10 iedvesmojošākos skolotājus noteiks publiskais balsojums kopā ar žūrijas vērtējumu.

Uzvarētājus paziņosim 5.oktobrī. 

IEDVESMOJOŠO SKOLOTĀJU STĀSTI

Ārpus rāmjiem 10
10
Olga Mihailova
matemātika
Dobeles novads, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskola

Skolotāja Olga ir pedagogs, psihologs un tik iejūtīgs cilvēks, kādu katram varētu vēlēt sastapt dzīvē. Viņa nestrādā ģimnāzijā ar Latvijas izciliem skolēniem - viņa ik dienu audzina tos, kuriem ne tik ļoti paveicās dzīvē, dāvājot viņiem ticību saviem spēkiem, un mācot, ka daudz vairāk ir atkarīgs no paša cilvēka uzņēmības un gribasspēka. Skolotājas Olgas darbs iziet ārpus matemātikas pasniegšanas rāmjiem, ārpus atbildēm uz jautājumiem "Kur mums tā matemātika dzīvē vajadzēs?". Viņa prot uzklausīt un iedrošināt, palīdzēt atrisināt problēmas gan skolas vidē, gan ārpus tās, jo daudziem viņas skolēniem nav citas vietas un iespējas, kur saņemt atbalstu, pat mājās. Visdrošsirdīgākie skolas huligāni viņu ciena un ieklausās, jo zina, cik spēcīgs cilvēks viņa ir, cik daudz prot iedot tā, ka to var paņemt. Skolotāja Olga nav "savējā" - visi zina, kurš ir "galvenais". Viņa respektē skolēna pozīciju, motivē, rosina un neļauj padoties grūtos brīžos. Šādu skolotāju dēļ skolēni nāk uz skolu!